^Back To Top

Wat is Stergaaf

De naam Stergaaf is geïnspireerd op de volgende Bijbeltekst: opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie,  waartussen u schittert als sterren aan de hemel. (Filippenzen 2:15 nbv)

Wij mogen schitteren als sterren. Als gave sterren. Gaaf, heel en compleet, zonder beschadiging. Onze gaven en talenten gebruikend. We mogen zijn/worden zoals God ons oorspronkelijk bedoeld heeft.

Jezus roept ons in de Bergrede in Mattheüs 5 op om het licht van de wereld te zijn. Maar wij kunnen pas echt schitteren als sterren wanneer wij zijn zoals God ons bedoeld heeft, heel en compleet, geestelijk gezond en zuiver. Vergeven door het offer aan het kruis en gereinigd door het bloed van het Lam. Deze sterren hebben niets te maken met de wereldse sterren die teren op vergankelijke roem en faam. Nee, dit zijn sterren waardoor de vrucht van de Geest zichtbaar wordt. Als wij onze talenten en vaardigheden, aansluitend op onze gaven van de Geest, inzetten als lid van het Lichaam van Christus, voor Zijn gemeente.

Een geestelijk gezonde mens is aanspreekbaar, is in staat tot zelfreflectie, heeft educatieve vermogens, is geïnteresseerd in nieuwe kennis/kunde en heeft relativerend vermogen (humor).
De bestaansvoorwaarden voor een geestelijk gezonde ontwikkeling zijn naast de lichamelijke basisbehoeften de volgende behoeften: veiligheid (structuur en orde), gezonde relaties (hechting), waardering en erkenning, zelfontplooiing (ruimte om te groeien, ruimte voor talentontwikkeling), zelfsturing, zingeving.

God, onze Vader, faciliteert deze bestaansvoorwaarden in relatie met Hem, wanneer wij één zijn met Hem, Hij in ons en wij in Hem! En in Zijn gemeente, zodat wij, Zijn kinderen, ons kunnen ontwikkelen tot gave schitterende sterren.

Copyright © 2024. JenS-Hosting  Rights Reserved.