^Back To Top

Even voorstellen

Mijn naam is Helena Klein Ligtenberg. Ik ben getrouwd en moeder van vier kinderen,  twee jongens en twee meiden, en oma van een kleindochter. In ons gezin hebben wij te maken met chronische ziekte, adhd, hsp en hoogbegaafdheid. 


Na een moeilijke, zware tijd in mijn leven en ons huwelijk heb ik tijdens een absoluut dieptepunt besloten om mijn leven in Gods handen te leggen en niet langer zelf vergeefs te proberen om mijn leven onder controle te houden. Vanaf dat moment is er in mijn leven heel veel ten goede veranderd. Ik ben genezen van mijn angststoornis.
Ik ben ook weer gaan studeren. Ik heb een aantal pastorale cursussen gedaan en ben aan een opleiding psychosociale hulpverlening, counseling en coaching begonnen.
Algedurende mijn eigen ontwikkeling heeft God een passie in mij laten ontwaken om andere mensen te helpen om ook Zijn vrede, vreugde en vrijheid te mogen ervaren. Juist hier in de Veenkoloniën waar de nood zo hoog is, vooral op sociaal-economisch en psychosociaal gebied. Het breekt mijn hart als ik mensen zie worstelen met onzekerheid, zichzelf en het leven.


Hoewel ik veel kennis over de menselijke psyche heb opgedaan gedurende mijn opleidingen en cursussen,  is de bron en het uitgangspunt tijdens mijn begeleiding de Bijbel. De hedendaagse psychologie is goed in het beschouwen, beschrijven en verklaren van symptomen, oorzaken en gevolgen van psychische problemen. Daar zal ik ook zeker uit putten bij het overzicht en inzicht krijgen in iemands leven. Bij het uitzicht op verandering, verbetering of herstel zal echter de Bijbel mijn toetssteen zijn, omdat veel reguliere therapieën van een ander mensbeeld uitgaan. In veel reguliere therapieën wordt iemands persoonlijke levensbeschouwing vaak geheel buiten beschouwing gelaten, waardoor je als cliënt en hulpverlener als het ware twee talen kunt spreken en als gevolg daarvan het helpende effect van de therapie teniet kan worden gedaan. Bovendien zijn de curatieve factoren, oftewel de helpende factoren, niet afhankelijk van de therapievorm. In tegenstelling zelfs, de bewezen curatieve factoren zijn juist de gemeenschappelijke algemene aspecten die in alle goede therapie-, counseling-, coaching-, pastorale sessies aanwezig zouden moeten zijn en die juist vaak ook in een goed gesprek met een goede vriend(in) al aanwezig zijn. Er zijn zeer veel verschillende therapieën, maar er is vaak wel een gemeenschappelijke basis van algemene factoren, die nader beschouwd juist op Bijbelse principes terug te voeren zijn. Veel therapieën kunnen (tijdelijke) verbetering of verlichting brengen, je leren omgaan met.... Het is mijn overtuiging dat echte genezing mogelijk is door Jezus Christus, in relatie tot onze schepper. Zodat je mag leven zoals je bedoelt bent. Jouw unieke potentieel, je combinatie van ervaring en talenten mag ontplooien. Word wie je bent! En ga schitteren!

Copyright © 2024. JenS-Hosting  Rights Reserved.