^Back To Top

Coaching / Counseling

Ik bied psychosociale coaching en counseling met een levensbeschouwelijke inslag aan. Daarbij richt ik me op jouw persoonlijke ontwikkeling. In tegenstelling tot de werkwijze van de meeste hulpverleners kom jij niet naar mij, maar kom ik bij voorkeur bij jou thuis. Dit doe ik omdat ik een zo goed mogelijk beeld van jou en jouw leven wil vormen. Het spreken met jou in jouw persoonlijke omgeving verschaft mij veel waardevolle informatie en inzichten, die ik graag wil gebruiken ten gunste van jouw persoonlijke groeiproces.

Coaching: laagdrempelige hulpverlening, doelgericht en toekomstgericht, soms met een psychosociale insteek, gericht op versterking van eigen capaciteiten.

Counseling: laagdrempelige psychosociale hulpverlening, gericht op curatieve innerlijke reflectie en groei.

Psychosociaal: de psyche, oftewel je zielenleven, je innerlijk in samenspel met de sociale context.

Levensbeschouwing: visie op het leven, het geheel aan opvattingen en overtuigingen dat je hebt over het leven. Vaak wordt bij levensbeschouwing gedacht aan religie en spiritualiteit, maar ook het humanisme en atheïsme zijn levensbeschouwingen.

Verschil met reguliere ggz:
Psychiater: arts met specialisatie psychiatrie, mag medicatie voorschrijven, diagnosticeert en behandelt voornamelijk de zware psychiatrische problematiek.

Psycholoog: heeft universitaire opleiding (ter vergelijking: coach/counselor vaak hbo-niveau), soms ook psychotherapeut, diagnosticeert en behandelt.

Maatschappelijk werk: gericht op sociaal-maatschappelijke problemen en de ontwikkeling van de zelfredzaamheid in de sociale omgeving.

Het is vaak niet zomaar overduidelijk bij welke vorm van hulpverlening je de meeste baat hebt. De grenzen zijn vaag en niet duidelijk afgebakend, er is veel overlap. Een en ander is ook niet alleen afhankelijk van de soort of de mate van de ervaren last of problemen, maar het hangt ook van iemands persoonlijkheid af welke hulpverlening het beste aan zal slaan. Bovendien zijn er een aantal algemene aspecten die in alle vormen van hulpverlening aanwezig zouden moeten zijn, van een gesprek met een goede vriend tot de psychiater. Deze gemeenschappelijke basis is vaak datgene wat helpend is. Uit vele onderzoeken is gebleken dat juist deze helpende factoren, de zogenaamde curatieve aspecten, zorgen voor een positieve verandering. Van veel minder belang is de therapievorm waarin het is gegoten.

Curatieve aspecten: Aandacht voor het verhaal van de cliënt door de empathie, warmte en oprechtheid van de hulpverlener. De confrontatie aangaan met je problemen, praten lucht op. De wil en de inzet van de cliënt spelen ook een cruciale rol. Hulp biedt hoop en uitzicht op verbetering. De verwachting dat het zal helpen werkt soms ook als een placebo-effect. Maar ook de tijd speelt een rol, veel problemen zullen ook spontaan verbeteren.

De reguliere ggz wordt vergoed vanuit de basisverzekering na verwijzing door huisarts. Men dient echter wel rekening te houden met het eigen risico.
Counseling valt onder de alternatieve geneeswijzen en wordt soms gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de verzekeraar, gekozen pakket en voorwaarden van de verzekeraar. In de praktijk blijkt de vergoeding bij lange na niet dekkend voor de totale kosten.
Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Onder bepaalde voorwaarden, indien gericht op ontwikkeling en verbetering van je loopbaan, is coaching wel als studiekosten aftrekbaar voor de belastingen.

Copyright © 2024. JenS-Hosting  Rights Reserved.